IJHV

Facebook
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

utolsó frissítés: 2023.02.25.

2022/2023

A döntő lezajlott, köszönjük a versenyzők és kísérőik részvételét, jövőre találkozunk.

A döntőn elért pontszámok, eredmények.


A döntőbe jutott versenyzők részére készítettünk egy-egy oklevelet, mely ezen az oldalon tölthető le. A letöltéshez szükség lesz a versenyző MOODLE belépési nevére és jelszavára. Ez utóbbit kérjük őrizzék meg, mert a döntőben szintén szükség lesz rá.

Összefoglaló az Implom-kincsestár 2022. évi munkálatairól

A II. forduló rendben lezajlott. Köszönjük a részvételt. Az elért pontszámokat itt lehet megtekinteni.

A döntőbe jutott versenyzők közül nem kaptuk meg mindenkitől a kitöltött adatkezelési hozzájárulást. Ennek pótlását kérjük mihamarabb! A kitöltött adatkezelési hozzájárulás a döntőn való részvétel feltétele. Ennek hiányában a versenyző nem vehet részt a döntőn.

---

Versenykiírás a 2022-2023-as tanévre

Adatkezelési hozzájárulás nyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató


A 2022/2023. tanév Implom-versenye elé

 Szeretettel köszöntjük a magyar helyesírás iránt érdeklődőket. Örömmel hirdetjük, hogy a 2022/2023. tanévben – a Köznevelési Államtitkárság és más Támogatók segítségével – megrendezzük az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyt.

Az előkészítés fázisában vagyunk; ezen az oldalon folyamatosan tesszük közzé az aktuális tudnivalókat mind a megyei/regionális, mind a Kárpát-medencei döntő lebonyolításával kapcsolatban.

Abban a reményben, hogy az egész tanévben a versenyzők személyes jelenlétével szervezhetjük a nemes vetélkedést, minden felkészítő tanárnak, versenyzőnek és szervezőnek megújuló energiákat, nyugodt lebonyolítást és vírusmentes egészséget kívánunk.

Szeged – Gyula, 2022. szeptember 1.

Dr. Nagy János DSc s. k. Zámori Ida s. k.
zsűrielnök
SZTE
intézményvezető
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

   


2021/2022
A 2021/2022. tanév Kárpát-medencei döntőjének értékelése

 

A döntő befejezésekor három témáról szólok.

A döntő eseményeiről. A pandémia a lecsengő fázisához érkezett a Kárpát-medencében, de a személyes jelenlét kockázatát nem vállalhattuk, így az online térben zajlott le a háromnapos rendezvény.

Az előkészítés eseményei megfeleltek a várakozásnak.

A támogatók segítségével a Gimnázium tanárai és dolgozói kiválóan elvégezték a munkájukat, a zsűrivel együttműködve létrehozták a működő számítógépes eljárások rendszerét.

Február 24-én 15 órától letölthetők voltak a megnyitó előadásai.

    Színvonalas köszöntőt mondott Kisfaludy László helyettes államtitkár (EMMI), dr. Farkas Tamás intézetvezető, a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkára (ELTE), Kónya István alpolgármester (Gyula), Zámori Ida intézményvezető (Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula). A versenyt dr. Nagy János, a zsűri elnöke nyitotta meg. 2022-ben a támogatói Implom József-díjat Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, az oktatói-kutatói Implom-díjat dr. Kováts Dániel c. egyetemi tanár vehette át.

    Az erkeles diákok fölvétele ismertette meg az érdeklődőket a Gimnázium életével, az Erkel-ház kincseivel és más helyi nevezetességekkel. Február 24-én délutántól tekinthette meg a közönség azt a kerekasztal-beszélgetést, amelynek címe „Lélekgyógyítás irodalommal – a biblioterápia mint módszer”; a résztvevők: dr. Bartos Éva (ny. igazgató, OSZK Könyvtári Intézet), Horváth Judit (pedagógiai szakpszichológus) és Magyarné Fekete Katalin (biblioterapeuta).

    Miközben február 25-én a versenyzők a tollbamondást írhatták le iskolájukban a hangfölvételről, majd a feladatlapot tölthették ki intézményük biztonságos körülményei között, három kiváló előadást hallgathattak az érdeklődők. Juhász Judit „Anyanyelv és műveltség” címmel, Kováts Dániel „Kazinczy Ferenc nyelvújító törekvései” címmel, Gréczi-Zsoldos Enikő (Miskolci Egyetem) „Helyesírás (?) a középmagyar korban” címmel kötötte le a nézők figyelmét.   

     Minthogy a versenyzők iskolája postán (és szkennelve) küldte el a megírt tollbamondásokat, a zárás és az eredményhirdetés ünnepsége a javítás és ellenőrzés után március 15-ére helyeződött át.

Az eredményekről.
    A döntőbe jutottak száma 115, a versenyen kívül indult erkeles diákok száma 4, mindösszesen 119. Örömmel tapasztaltuk, hogy az ukrán-orosz konfliktus ellenére megírta a tollbamondást és elküldte a feladatlap megoldását beregszászi versenyzőnk.

    A tollbamondás idén a trianoni békediktátum utáni kiigazításokról szólt: azokról a kisebb területekről, amelyeknek a lakói mindent megtettek a Magyarországhoz tartozásukért. A Sopron környéki népszavazás, a Szentpéterfa szervezte kitartó törekvés és népszavazás, a kercaszomoriak küzdelme és a balassagyarmati hősök áldozata volt jelen a szövegben. A leírással maximum 60 pontot szerezhettek a diákok a közepes nehézségű diktandóban; meglepőnek találtuk, hogy Balassagyarmat neve és írásmódja néhány versenyző számára ismeretlen volt. Jelentős számban 50 pont körüli teljesítményeket állapíthattunk meg, az egyetlen hibapontos legjobb eredményt a komáromi Simonics Réka érte el (Selye János Gimnázium, Komarno/Komárom, tanára Spátay Adrienn), mindkettőjüknek gratulálunk.

     A feladatlap a Moodle rendszerben sajátos korlátozást és feladatszabadságot hozott. A korlátozást annyiban, hogy a megoldásokat főként feleletválasztások módján jelölték meg a versenyzők: választás helyes és helytelen között, kakukktojás típusú kiválasztás stb. A feladatok megszabásában a papír alapú tesztlapokhoz képest alkalmazhatóvá váltak képek, ábrák is, elsősorban a különböző írásmódok jelentéseinek megkülönböztetésében. Némi nehézséget az is jelenthetett a megoldásban, hogy az egymás után következő teendők során az egyszer jóváhagyott megoldást utólag már nem módosíthatták (azaz nem lapozhattak vissza javító szándékkal). Ezzel együtt volt idejük a diákoknak a megoldásokra, az idő nem nagyon sürgette őket. A középmezőny 75–90 % (104 és 126 pont) között teljesített. A legjobb a szegedi Farkas Dorka Hanna lett (140-ből) 134 ponttal (SZTE Gyakorló Gimnázium, tanára dr. Iván Éva és Hornok András), gratulálunk nekik.

   Az összesítésben a legjobb szakközépiskolás Pataki Melánia (Lónyay Menyhért Szakképző Iskola, Vásárosnamény, tanára Dérné Cseresnyés Anikó), a legjobb szakgimnazista Csuka Gréta (Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium, Szolnok, tanára Berente Lászlóné), a legjobb gimnazista Farkas Dorka Hanna (SZTE Gyakorló Gimnázium, Szeged, tanára dr. Iván Éva és Hornok András), a legjobb határainkon túli Simonics Réka (Selye János Gimnázium, Komarno/Komárom, tanára Spátay Adrienn). A 2022. évi Implom-díjat Farkas Dorka Hanna és dr. Iván Éva és Hornok András veheti át.

    A zsűri tagjai 2022 február-márciusában: dr. Takács Edit titkár (Oktatási Hivatal), dr. Vörös Ferenc PhD, tszv. főiskolai tanár (ELTE, Savaria Tudásközpont), dr. Sinkovics Balázs PhD, egyetemi adjunktus (SZTE BTK), Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató (Gyulai Tankerületi Központ); az elnök dr. Nagy János DSc, professzor emeritus (SZTE JGYPK).

A kétéves víruskorszak után valamennyien abban reménykedünk, hogy a 2022/23. évi Implom-versenyt személyes jelenléttel rendezhetik meg. A 2023. év a versenyünk szempontjából kiemelt jelentőségű, hiszen készülhetünk Fábián Pál professzornak, versenyünk 1992. évi társelnökének jubileumára (1923-ban született).

Köszönet illeti mindazokat, akik az Erkel Gimnázium vezetésével támogatták és lebonyolították az Implom-versenyt.

 

Gyula, 2022. március 15.                                                      Dr. Nagy János prof. em.
                                                                                                    a zsűri elnöke


Kárpát-medencei döntő eredményhirdetés 2022

Eredménylista

 


Implom-díj

Dr. Nagy János, a zsűri elnöke, Kónya István, Gyula város alpolgármestere, Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Zámori Ida, intézményvezető február 24-én átadta a 2022-es év Implom-díját Juhász Juditnak, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökének, aki személyesen is megtisztelt bennünket versenyünkön.
Gratulálunk a díjhoz.
Az Elnök Asszony további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk. 

 

 


2021

A verseny támogatói

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

Kedves Versenyzők! Tisztelt Kollégák!
Az Implom-versenyen a hagyomány szerint személyesen adják át az Implom József-díjat. A koronavírus megnehezítette ezt 2021-ben: Korpás Lillának a versenyzői Implom-díjat tanára, Iró Erzsébet juttatta el. A képen Komáromban, a Jókai Mór Gimnáziumban dr. Nagy János zsűrielnök adja át a versenyzői és tanári Implom-díjat Iró Erzsébet magyartanárnak (igazgatóhelyettes, Katolikus Gimnázium, Bratislava/Pozsony), a komáromi házigazda Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika igazgató jelenlétében.
Még egyszer gratulálunk a győzteseknek.


Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető alelnök (Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy) személyesen nem vehette át a szervezői Implom-díjat 2021-ben. A díjat a képen dr. Nagy János zsűrielnöktől dr. Erdély Judit alelnök veszi át és juttatja el a Díjazottnak. A kép Szegeden készült, a körvezetők ifjúsági táborában, 2021. július 7-én.A döntő teljes eredménylistája kódokkal.


>> Online eseményeinket ezen az oldalon tudja követni. <<

Részletes programterv (pdf dokumentum)

Meghívó

 

 


VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT A 2020/2021-ES TANÉVRE

Adatkezelési tájékoztató


2020

Beszámoló

Prof. dr. Nagy János osszefoglalója a versenyről

Kódos eredménylista (pdf file)

Győztesek listája (pdf file)

Tollbamondás szövege (mp3 file)
Diktálás szövege (mp3 file)

Meghívó és programfüzet

Adatkezelési tájékoztató

Bázisiskolák listája

Versenykiírás 2019-2020


2019

Győztesek listája
Kódos eredménylista

Feladatlap és javítókulcs
Tollbamondás és javítókulcs  Hanganyag

Sajtócikk 1 Sajtócikk 2

Meghívó és programfüzet.

Versenykiírás 2018-2019.


2018

A döntő feladatlapja 2018.

Határozat 2018.04.09.

A verseny végereményei
Kódos végeredmények

Meghívó és programfüzet

Versenykiírás 2018.


2017

Sajtó1 Sajtó2 Sajtó3 Sajtó4
Győztesek
Eredménylista

Kódos eredménylista
A döntő feladatlapja (pdf file)
Tollbamondás szöveg (pdf file)   |    Hanganyag (mp3 file) 34.3 MB
Meghívó és programfüzet (pdf file)
Versenykiírás 2017.


2016

Képek a 2016. évi versenyről
Beszámoló a 2016. évi döntőről
Meghívó és versenyprogram letöltése (pdf dokumentum)
Tollbamondás a döntőn 2016. (pdf file)

Megyei feladatlap és tollbamondás.

Tollbamondás
Feladatlap

Versenykiírás és szabályzat 2016.