OH Bázisintézmény

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium a 2022-2023-as tanévben pályázatot adott be Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül  a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumot és Kollégiumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím három évig történő viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább gazdagíthatjuk nevelő-oktató munkánkat.

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 2023-ban elnyerte az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet.

Bázisintézményként a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium több jó gyakorlatot tud megosztani más köznevelési intézményekkel. Ezek közé tartozik, hogy példaértékű a gimnázium együttműködése az általános iskolákkal. A megosztásra szánt jó gyakorlatok közé tartozik a „Kortárs írók a gimnáziumban”, az „Iskolai könyvtár az oktatásért”, az „Aktív iskola program” vagy az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny.

A gimnázium tantestülete büszke arra, hogy 33. alkalommal szervezte meg az idén az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét. Mind a szervezés tapasztalatai, mind a feladatok megoldása segítségül szolgálhat minden érdeklődő számára.

Az elmondottakon kívül a gimnázium infrastruktúrája, humánerőforrása egyaránt lehetőséget teremt bemutatófoglalkozások és műhelymunkák tartására. Szívesen lát az intézmény tantestülete minden érdeklődőt a „Kémia szakmai napon” az Öveges-laborban, a Költészetnapi játékos versenyen vagy akár a gimnázium mestertanárai szakjának megfelelő bemutatóórákon magyar nyelv és irodalomból, matematikából, olasz nyelvből, angol nyelvből, történelemből, fizikából.


Intézményi kapcsolattartó:

Cziczeri Noémi
Telefon: +36 66 463 118
E-mail: titkarsag@erkel.hu