Különös közzétételi lista 2017-2018

Különös közzétételi lista 2017-2018 letöltése pdf formátumban.

23. § (1) a)    Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, lásd (Beiskolázás)

23. § (1) b)    Beiratkozás a leendő 9. évfolyamra: 2018. június 21. (csütörtök), 09:00-tól

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma (2018/2019. tanév)

     Gimnázium:

9. évfolyamon             4 osztály

                        10. évfolyamon           3 osztály

                        11. évfolyamon           4 osztály

                        12. évfolyamon           4 osztály

     Kollégium:      

2 tanulócsoport

 

23. § (1) e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, lásd (Dokumentumok, Szervezeti és Működési Szabályzat)

23. § (1) g)   Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program, lásd (Dokumentumok)

23. § (3) a)    A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

Szak

Végzettség

Egyetem

Főiskola

magyar

x

 

matematikaE – fizikaF

x

x

biológia – földrajz

x

 

angol

x

 

francia

x

 

testnevelés

x

 

német – angol

x

 

angol – magyar

x

 

spanyol

 

x

magyar – történelem

x

 

történelem – földrajz

x

 

matematika – testnevelés

x

 

magyar - történelem

x

 

németE –  franciaF

x

x

magyar

x

 

angol

x

 

testnevelés

x

 

matematika – informatika

x

 

magyar – orosz

x

 

tánctanár

x

 

testnevelés – történelem

x

 

angol

x

 

magyar – történelem

x

 

történelem – latin

x

 

matematika – fizika

x

 

vizuális kultúra

x

 

történelem – kommunikáció

x

 

matematika – fizika – számítástechnika

x

 

technika – egészségtan – kollégiumi nevelő

x

x

pedagógia

x

 

kémia – fizika – környezetvédelem

x

 

román – olasz

x

 

biológia – kémia

x

 

olasz

x

 

ének-zene

x

 

tánctanár

x

 

matematika – fizika

x

 

angol

x

 

matematika – fizika –  számítástechnika

x

 

testnevelés

x

 

biológia – kémia –  környezetvédelem

x

 

angol nyelv –  amerikanisztika

x

 

tánctanár

x

 

német – olasz

x

 

fizikus, fizika tanár, angol-magyar szakfordító

x

 

matematikaF – földrajzF – kollégiumi nevelőE

x

x

angol – orosz

x

 

matematika – földrajz

x

 

német

x

 

testnevelés

x

 

 

 

 

23. § (3) b) A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végezettsége és szakképzettsége

Munkakör

Létszám

Végzettség

 

 

Felsőfokú

Középfokú

Alapfokú

könyvtáros

1*

1

 

 

laboráns

1

1

 

 

rendszergazda-oktatástechnikus

1

 

1

 

iskolatitkár

1

 

1

 

kollégiumi titkár     1  

* részmunkaidős

23. § (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Mérési terület

Átlageredmény

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Iskolai

Országos

Mate-matika

1706 1613 1741 1635 1739 1632 1722 1640 1710 1631 1711 1705 1741 1641

Szöveg-értés

1749 1620 1763 1617 1730 1603 1723 1620 1732 1597 1707 1612 1703 1610
 
 

23. § (3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyam

Lemorzsolódók

Csatlakozók

Gimnázium

9. évfolyam

5 fő

1 fő

10. évfolyam

2 fő

3 fő

11. évfolyam

2 fő

-

12. évfolyam

1 fő

2 fő

23. § (3) e) Az érettségi vizsgák átlageredményei

 

2010

2011

2012

2013

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Magyar nyelv és irodalom

4,28

4

4,39

5,00

4,22

4,93

73,36

60,64

Matematika

3,35

4,17

3,35

5,00

3,49

4,83

58,85

54,67

Történelem

4,65

4,74

4,31

5,00

4,21

4,85

66,34

67,90

Angol nyelv

4,21

5

4,43

4,75

4,19

5,00

73,78

73,96

Olasz nyelv

5

5

4,92

 

3,25

5,00

60

 

Német nyelv

4,29

5

4,20

4,40

4,69

4,75

73,26

64

Latin nyelv

-

-

5,00

-

-

-

-

-

Francia nyelv

5

-

5,00

-

-

-

66

-

Biológia

3,96

4,03

4,50

4,13

3,69

3,42

-

-

Fizika

3,4

5

4,07

5,00

3,84

-

-

-

Ének-zene

4,5

-

5,00

-

-

-

51,33

62,17

Informatika

3,93

3

3,63

2,50

4,40

4,00

71,50

56

Földrajz

5

-

4,56

-

4,83

4,00

-

-

Kémia

4,5

4,72

3,69

4,00

3,53

3,67

68,84

46,50

Mozgóképkultúra

3,06

-

4,25

-

3,50

-

79

-

Társadalomismeret

4,88

-

4,55

-

4,70

-

68,29

47,38

Testnevelés

5

5

5,00

4,00

5,00

5,00

69,50

 

Rajz és vizuális kultúra

-

-

-

-

4,00

-

85,70

63,50

Művészettörténet

-

-

-

-

-

-

82,20

65

Átlag

4,31

4,51

4,40

4,38

4,10

4,50

69,73

60,16

 

2014

2015

2016

2017

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Közép

Emelt

Magyar nyelv és irodalom

80,9

71,3

71,46

62

73,23

68,75

75

60,88

Matematika

59,4

79,8

51

57

56,48

63,40

66,42

53,85

Történelem

69,4

55,6

69,53

61

67,93

70,29

66,06

65.42

Angol nyelv

78,5

70,9

73,06

72

75,41

68,32

76,86

68,40

Olasz nyelv

-

72

66

80

88

67

-

74

Német nyelv

76,9

77,2

83,46

79

73,69

-

63,4

-

Latin nyelv

-

-

-

-

86,5

-

73

-

Francia nyelv

88

-

90

-

63,5

28

-

-

Spanyol nyelv

-

40

-

-

79,67

-

-

-

Orosz nyelv

-

-

-

-

90

-

-

-

Biológia

56,7

57,2

61,16

58

65,70

66,06

53,5

60,4

Fizika

57,2

52,8

68

65

77,75

47

59,7

47

Ének-zene

-

-

-

-

-

-

40,3

-

Informatika

65,9

68

66,39

44

59,17

50

68,5

70

Földrajz

77,2

68,7

59,33

-

 

-

70,6

-

Kémia

71

57,4

56,6

-

66,50

57,75

58

66

Mozgóképkultúra

85,8

-

61

-

79,8

-

80

-

Társadalomismeret

89,9

47,5

90,29

-

89,66

-

-

-

Testnevelés

85,7

-

67,7

82

83

70

72

56

Rajz és vizuális kultúra

-

-

66

-

67,63

-

62

-

Átlag

74,46

62,95

68,81

66

74,65

59,69

65,68

61,83

 

23. § (3) f) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei, lásd (Dokumentumok, Munkaterv)

23. § (3) g) Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai, lásd (Dokumentumok, Házirend)

23. § (3) h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd (Dokumentumok, Házirend, Munkaterv)

23. § (3) i) Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Gimnázium

9. évfolyam

9. A

36 fő

Dr. Bartókiné Szilágyi Nikoletta

102 fő

9. B

34 fő

Cziczeri Noémi Katalin

9. C

32 fő

Hajdu Zoltán János

10. évfolyam

10. A

25 fő

Veres János

113 fő

10. B

30 fő

Fodor György

10. C

29 fő

Fodorné Horváth Anett

10. D

29 fő

Balogh Norbert

11. évfolyam

11. A

31 fő

Kovács Ilona Zsuzsanna

108 fő

11. B

26 fő

Kiss László

11. C

28 fő

Czoldánné Domokos Györgyi

11. D

23 fő

Papp Mónika

12.

évfolyam

12. A

26 fő

Boros Mihály Miklós

105 fő

12. B

27 fő

E. Király Ilona

12. C

29 fő

Forrás Imre

12. D

23 fő

Szilágyi János

15 osztály

428 fő

 

 

23. § (4) b) Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre

  • Francia nyelvből korrepetálás                      -           Cziczeri Noémi Katalin
  • Matematika korrepetálás                             -           Tarné Ocsenás Tünde
  • Fizika korrepetálás                                      -           Kovács Ilona
  • Rekreáció, a szabadidő hasznos letöltése    -           Tarné Ocsenás Tünde
  • Egészséges életmód                                     -           Nagyné Halmos Judit
  • Szabadidő sport                                          -           Nagy Balázs
     

23. § (4) d) A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma.

 Csoportok létszáma

         1. csoport        21 fő

         2. csoport        25 fő

 

23. § (5) d)  Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások, azok díjtételei.

Étkezés (menza)       diák                 394 Ft

                                 diák (50 %)     197 Ft

Kollégiumi étkezés

                                 reggeli              192 Ft             50 %    96 Ft

                                 ebéd                394 Ft             50 %    197 Ft

                                 vacsora           230 Ft             50 %    115 Ft