Versenykiírás 2023/2024

VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT A 2023/2024-ES TANÉVRE

A verseny megnevezése: Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

A verseny meghirdetője: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

A verseny célja: Az anyanyelv mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. Fogja össze a magyar nyelvet beszélő fiatalokat, hiszen mi egy nyelven gondolkodunk: legfontosabb feladatunk az identitás, az egymáshoz tartozás erősítése. A versenyen a Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai irányítása érvényesül. A feladatok összeállítását, az értékelést a magyar nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt országos hírű előadók a legújabb s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tartanak.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen minden magyar anyanyelvű középiskolás diák indulhat.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: gimnáziumok, technikumok és szakgimnáziumok, szakképző iskolák, határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolai tanulói jogviszony, nevezés.

A második (vármegyei/területi) fordulóra a jelentkezés feltétele

a) a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján hiánytalanul kitöltött regisztráció, és

b) a nevezni kívánt tanuló aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának PDF formátumú vagy postai úton történő megküldése.

A versenyen való részvétel kizáró okai: -

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom:

• A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás), 2015.

• Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016.

• Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2016.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

• Az iskolai fordulóra helyi szokás szerint.

• A vármegyei, területi (a határainkon túl) fordulóra 2023. november 17-ig a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján keresztül: www.erkel.hu/implom2

• A Kárpát-medencei döntőre nem kell külön nevezni, megyénként a kategóriák legjobbjai jutnak be a versenyre. Személyes jelenlét esetén a részvétel regisztrációhoz kötött.

A versenyen való részvétel a verseny minden fordulójában díjmentes. A versenyzők útiköltségével kapcsolatos kiadásokat a központi szervezők nem térítik meg.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: helyi-iskolai (háziverseny), 2023. november 10-ig.

2. forduló: vármegyei, ill. területi (a határainkon túl), 2023. november 30.

o Az 1. forduló legjobbjai regisztrálnak a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján.

o A második forduló kijelölt napján helyesírási teszt kitöltése történik a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Moodle felületén.

3. forduló: Kárpát-medencei döntő, 2024. február 29–március 2.
  Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium, 5700 Gyula, Bodoky u.10.

A döntő két írásbeli részből áll: tollbamondásból és helyesírási tesztből.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A helyi, vármegyei/regionális döntők legjobb (kategóriájukban kiemelkedő) versenyzői jutnak tovább, értesítésük eredményhirdetéskor vagy elektronikusan történik.

Az eredmények közzétételének módja:

Napilap, internet (iskolai honlap), nyelvészeti folyóiratok.

Díjazás:

Implom-díj (plakett), könyvjutalom, ajándéktárgyak a díjazott tanulóknak és felkészítő tanáraiknak (kategóriánként az első 6 helyezett, valamint az első 3 helyezett felkészítő tanára).

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, e-mail cím, honlap):

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 5700 Gyula, Bodoky utca 10.

Telefon: +36-66-463-118 +36-30-427-6447

e-mail: titkarsag@erkel.hu

Internet: www.erkel.hu

    Dr. Nagy János s. k.                      Zámori Ida s. k.              
    professzor emeritus                     intézményvezető             
      zsűrielnök                   Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium