IJHV

Facebook
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

utolsó frissítés: 2022.11.24.

2022/2023

 

A második fordulón résztvevő versenyzőknek és kapcsolattartó tanáraiknak november 23-án elküldtük a MOODLE belépéshez szükséges adatokat.

Nagyon sok versenyzői e-mail visszapattant hozzánk hibás cím vagy megtelt postafiók miatt. Akik nem kapták meg MOODLE belépési adataikat, kérjük keressenek bennünket.
(Tel.: +36 66 463 118)

A II. forduló a magyarországi iskoláknak december 1-én kerül megrendezésre a kiküldött e-mailben leírt időpontban. A határon túli iskolák versenyzői december 2-án írják meg a tesztet. A teszt megoldására minden versenyzőnek maximum 55 perc áll rendelkezésére. Az időpontok magyarországi idő szerint értendők. A teszt megoldásához szükség lesz hangszóróra vagy fejhallgatóra, mely lehetőleg NEM bluetooth technológiával működik. A hanganyagot tartalmazó feladatok hangja tetszőleges alkalommal játszható le.
Hasznos lehet továbbá, ha az a számítógép, melyen a teszt meg lesz oldva, nem WIFI-n éri el az internetet, hanem vezetékes hálózaton keresztül.
A tesztet a versenyző tanári felügyelet mellett abban az iskolában oldja meg, amely iskola nevezte a tanulót.

Kérjük Önöket, hogy a MOODLE-be történő belépést mielőbb próbálják ki, hogy meggyőződhessenek a belépési adatok működőképességéről és ha valakinek nem sikerül a belépés, akkor ne a verseny alatt veszítsen értékes perceket a belépési próbálkozásokkal. Probléma esetén keressenek bennünket. (+36 66 463-118)

Kis segítség a MOODLE használatához.

 

Ebben a tanévben a 2. fordulóban nem lesz tollbamondás. Helyette kisebb hanganyagok alapján kell megoldani helyesírási feladatokat.
Készítettünk néhány mintát az ilyen típusú feladatokra. A hangzó anyag miatt a 2. fordulóban olyan számítógépre lesz szükség, melyhez hangszóró, fej- vagy fülhallgató csatlakoztatható. Ha több versenyző oldja meg a tesztet ugyanabban a teremben, akkor mindenképp fej- vagy fülhallgatóra lesz szükség, hogy a  versenyzők ne zavarják egymást. A MOODLE-ben a feladatok sorrendje versenyzőnként véletlenszerűen változik.

---

 

Fontos időpontok a 2. fordulóban:

  • 2022. november 18-ig az iskolák online leadják nevezéseiket a regisztrációs felületen. Kérjük a határidő betartását! Utólagos nevezést nem tudunk befogadni.
  • 2022. november 23-án a versenyzők és a kapcsolattartók megkapják a MOODLE felülethez szükséges belépési adatokat és a teszt időpontját. A MOODLE felületre bármikor be lehet lépni, és előzetesen érdemes is kipróbálni, hogy a belépés működik-e. A tesztet megoldani csak a levélben küldött időpontban lehetséges. Előtte, utána nem.
  • 2022. december 1. és határon túli iskolák esetében december 2. Az előző ponton említett levélben megadott időpontban a versenyző belép a MOODLE felületre és megoldja az online tesztet. Szükség lesz fej- vagy fülhallgatóra.
    Ha a regisztrált versenyző december 1-én beteg, az iskola megírathatja a tesztet egy tartalék tanulóval is. A versenyzőváltást a teszt megírása előtt telefonon (+36 66 463 118) jelezni kell. A MOODLE-ben az eredeti induló nevén és belépési adataival írja meg a tartalékversenyző a tesztet, az adatváltozást később fogjuk rögzíteni.
    A teszt megoldására rendelkezésre álló idő adott lesz, ezen módosítani nincs lehetőség.
  • 2022. december 12. A 2. fordulós eredmények publikálása ezen az oldalon.

---

Versenykiírás a 2022-2023-as tanévre

Adatkezelési hozzájárulás nyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató


A 2022/2023. tanév Implom-versenye elé

 Szeretettel köszöntjük a magyar helyesírás iránt érdeklődőket. Örömmel hirdetjük, hogy a 2022/2023. tanévben – a Köznevelési Államtitkárság és más Támogatók segítségével – megrendezzük az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyt.

Az előkészítés fázisában vagyunk; ezen az oldalon folyamatosan tesszük közzé az aktuális tudnivalókat mind a megyei/regionális, mind a Kárpát-medencei döntő lebonyolításával kapcsolatban.

Abban a reményben, hogy az egész tanévben a versenyzők személyes jelenlétével szervezhetjük a nemes vetélkedést, minden felkészítő tanárnak, versenyzőnek és szervezőnek megújuló energiákat, nyugodt lebonyolítást és vírusmentes egészséget kívánunk.

Szeged – Gyula, 2022. szeptember 1.

Dr. Nagy János DSc s. k. Zámori Ida s. k.
zsűrielnök
SZTE
intézményvezető
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

   


2021/2022
A 2021/2022. tanév Kárpát-medencei döntőjének értékelése

 

A döntő befejezésekor három témáról szólok.

A döntő eseményeiről. A pandémia a lecsengő fázisához érkezett a Kárpát-medencében, de a személyes jelenlét kockázatát nem vállalhattuk, így az online térben zajlott le a háromnapos rendezvény.

Az előkészítés eseményei megfeleltek a várakozásnak.

A támogatók segítségével a Gimnázium tanárai és dolgozói kiválóan elvégezték a munkájukat, a zsűrivel együttműködve létrehozták a működő számítógépes eljárások rendszerét.

Február 24-én 15 órától letölthetők voltak a megnyitó előadásai.

    Színvonalas köszöntőt mondott Kisfaludy László helyettes államtitkár (EMMI), dr. Farkas Tamás intézetvezető, a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkára (ELTE), Kónya István alpolgármester (Gyula), Zámori Ida intézményvezető (Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula). A versenyt dr. Nagy János, a zsűri elnöke nyitotta meg. 2022-ben a támogatói Implom József-díjat Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, az oktatói-kutatói Implom-díjat dr. Kováts Dániel c. egyetemi tanár vehette át.

    Az erkeles diákok fölvétele ismertette meg az érdeklődőket a Gimnázium életével, az Erkel-ház kincseivel és más helyi nevezetességekkel. Február 24-én délutántól tekinthette meg a közönség azt a kerekasztal-beszélgetést, amelynek címe „Lélekgyógyítás irodalommal – a biblioterápia mint módszer”; a résztvevők: dr. Bartos Éva (ny. igazgató, OSZK Könyvtári Intézet), Horváth Judit (pedagógiai szakpszichológus) és Magyarné Fekete Katalin (biblioterapeuta).

    Miközben február 25-én a versenyzők a tollbamondást írhatták le iskolájukban a hangfölvételről, majd a feladatlapot tölthették ki intézményük biztonságos körülményei között, három kiváló előadást hallgathattak az érdeklődők. Juhász Judit „Anyanyelv és műveltség” címmel, Kováts Dániel „Kazinczy Ferenc nyelvújító törekvései” címmel, Gréczi-Zsoldos Enikő (Miskolci Egyetem) „Helyesírás (?) a középmagyar korban” címmel kötötte le a nézők figyelmét.   

     Minthogy a versenyzők iskolája postán (és szkennelve) küldte el a megírt tollbamondásokat, a zárás és az eredményhirdetés ünnepsége a javítás és ellenőrzés után március 15-ére helyeződött át.

Az eredményekről.
    A döntőbe jutottak száma 115, a versenyen kívül indult erkeles diákok száma 4, mindösszesen 119. Örömmel tapasztaltuk, hogy az ukrán-orosz konfliktus ellenére megírta a tollbamondást és elküldte a feladatlap megoldását beregszászi versenyzőnk.

    A tollbamondás idén a trianoni békediktátum utáni kiigazításokról szólt: azokról a kisebb területekről, amelyeknek a lakói mindent megtettek a Magyarországhoz tartozásukért. A Sopron környéki népszavazás, a Szentpéterfa szervezte kitartó törekvés és népszavazás, a kercaszomoriak küzdelme és a balassagyarmati hősök áldozata volt jelen a szövegben. A leírással maximum 60 pontot szerezhettek a diákok a közepes nehézségű diktandóban; meglepőnek találtuk, hogy Balassagyarmat neve és írásmódja néhány versenyző számára ismeretlen volt. Jelentős számban 50 pont körüli teljesítményeket állapíthattunk meg, az egyetlen hibapontos legjobb eredményt a komáromi Simonics Réka érte el (Selye János Gimnázium, Komarno/Komárom, tanára Spátay Adrienn), mindkettőjüknek gratulálunk.

     A feladatlap a Moodle rendszerben sajátos korlátozást és feladatszabadságot hozott. A korlátozást annyiban, hogy a megoldásokat főként feleletválasztások módján jelölték meg a versenyzők: választás helyes és helytelen között, kakukktojás típusú kiválasztás stb. A feladatok megszabásában a papír alapú tesztlapokhoz képest alkalmazhatóvá váltak képek, ábrák is, elsősorban a különböző írásmódok jelentéseinek megkülönböztetésében. Némi nehézséget az is jelenthetett a megoldásban, hogy az egymás után következő teendők során az egyszer jóváhagyott megoldást utólag már nem módosíthatták (azaz nem lapozhattak vissza javító szándékkal). Ezzel együtt volt idejük a diákoknak a megoldásokra, az idő nem nagyon sürgette őket. A középmezőny 75–90 % (104 és 126 pont) között teljesített. A legjobb a szegedi Farkas Dorka Hanna lett (140-ből) 134 ponttal (SZTE Gyakorló Gimnázium, tanára dr. Iván Éva és Hornok András), gratulálunk nekik.

   Az összesítésben a legjobb szakközépiskolás Pataki Melánia (Lónyay Menyhért Szakképző Iskola, Vásárosnamény, tanára Dérné Cseresnyés Anikó), a legjobb szakgimnazista Csuka Gréta (Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium, Szolnok, tanára Berente Lászlóné), a legjobb gimnazista Farkas Dorka Hanna (SZTE Gyakorló Gimnázium, Szeged, tanára dr. Iván Éva és Hornok András), a legjobb határainkon túli Simonics Réka (Selye János Gimnázium, Komarno/Komárom, tanára Spátay Adrienn). A 2022. évi Implom-díjat Farkas Dorka Hanna és dr. Iván Éva és Hornok András veheti át.

    A zsűri tagjai 2022 február-márciusában: dr. Takács Edit titkár (Oktatási Hivatal), dr. Vörös Ferenc PhD, tszv. főiskolai tanár (ELTE, Savaria Tudásközpont), dr. Sinkovics Balázs PhD, egyetemi adjunktus (SZTE BTK), Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató (Gyulai Tankerületi Központ); az elnök dr. Nagy János DSc, professzor emeritus (SZTE JGYPK).

A kétéves víruskorszak után valamennyien abban reménykedünk, hogy a 2022/23. évi Implom-versenyt személyes jelenléttel rendezhetik meg. A 2023. év a versenyünk szempontjából kiemelt jelentőségű, hiszen készülhetünk Fábián Pál professzornak, versenyünk 1992. évi társelnökének jubileumára (1923-ban született).

Köszönet illeti mindazokat, akik az Erkel Gimnázium vezetésével támogatták és lebonyolították az Implom-versenyt.

 

Gyula, 2022. március 15.                                                      Dr. Nagy János prof. em.
                                                                                                    a zsűri elnöke


Kárpát-medencei döntő eredményhirdetés

Eredménylista

 


Implom-díj

Dr. Nagy János, a zsűri elnöke, Kónya István, Gyula város alpolgármestere, Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója, Zámori Ida, intézményvezető február 24-én átadta a 2022-es év Implom-díját Juhász Juditnak, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökének, aki személyesen is megtisztelt bennünket versenyünkön.
Gratulálunk a díjhoz.
Az Elnök Asszony további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk.Bemutatkozik az Erkel


Az Erkel-ház titkai


Dr Gréczi-Zsoldos Enikő
egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Helyesírás (?) a középmagyar korban


Dr. Kováts Dániel:
Kazinczy Ferenc nyelvújító törekvései (Felolvassa: Török Annamária)


Juhász Judit
elnök, Anyanyelvápolók szövetsége
Anyanyelv és műveltség


Megnyitó ünnepség


Zámori Ida
intézményvezető
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium


Kisfaludy László
köznevelésért felelős helyettes államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Dr. Farkas Tamás, PhD
intézetigazgató, egyetemi docens titkár
Magyar Nyelvtudományi Társaság

 


 

Lélekgyógyítás irodalommal - a biblioterápia mint módszer
Dr. Bartos Éva
könyvtáros biblioterapeuta, az OSZK Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója
Horváth Judit
pedagógiai szakpszichológus, coach
Magyarné Fekete Katalin
könyvtáros, biblioterapeuta

 

 


Információk a döntővel kapcsolatban

Kedves Versenyzők! Tisztelt felkészítő Tanárok!

A kiküldött meghívókon a tesztírás 11:00 órára van jelezve. Ettől függetlenül az e-mailben kiküldött időpontok az érvényesek, tehát az 1. csoport 09:00 órakor írja a tesztet, a 2. csoport 11:00 órakor a MOODLE felületen. Tollbamondás mindenkinek 10:00 órakor. A tollbamondás hanganyaga 09:00 órától lesz elérhető.

Gratulálunk a Kárpát-medencei döntőbe jutott diákoknak és pedagógusaiknak.

A verseny döntőjére, a kiírásnak megfelelően, 2022. február 24-én és február 25-én kerül sor. Az záróünnepséget 2022. március 15-én 9.00 órától tartjuk.

A szervezők és a zsűri döntése alapján minden esemény online formában valósul meg.

A döntőben a második forduló győztesei versenyeznek, a honlapon közzétett lista alapján. Nem kell a diákokat ismét regisztrálni, a rendszerünkbe korábban megadott adatok alapján fogjuk a versenyzőket értesíteni a részletekről.

A verseny a következőképpen fog zajlani:

A tollbamondás időpontja 2022. február 25. 10.00 óra.

A versenyző saját iskolájában írja meg a tollbamondást. (A határon túli versenyzők esetén a helyszínről a második fordulót szervezőktől kapják meg a diákok az értesítést.)

A tollbamondáshoz tartozik egy munkalap, egy jegyzőkönyv és egy hangállomány. Ezeket a https://www.erkel.hu/implom2/2022/tollbamondas címről lehet letölteni. A tollbamondás hanganyagát leghamarabb február 25-én 09:00 órától, a munkalap és a jegyzőkönyv bármikor letölthető. Kérjük, a diákok a munkalapon dolgozzanak és írják rá a lapra versenyző MOODLE felhasználói nevét. A jegyzőkönyvet a felügyelőtanárnak kell kitöltenie.

A tollbamondás elkészülte után, 11.30-ig, kérjük, az iskola elküldeni szíveskedjék a megírt munka beszkennelt vagy lefotózott változatát az implom.erkel@gmail.com címre, majd 2022. március 3-ig az eredeti szöveget és a jegyzőkönyvet postai úton a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium címére (5700 Gyula, Bodoky u. 10.).

A feladatlap kitöltésére a MOODLE rendszeren keresztül kerül sor. A MOODLE belépési azonosítók és jelszavak nem változtak a megyei fordulóhoz képest, de minden kapcsolattartó és versenyző részére újra kiküldésre kerültek. Ugyanebben a levélben található információ arról is, hogy az adott versenyző mikor írja meg az online tesztet.

A MOODLE használatával kapcsolatos információkat ezen felületen érhetik el.

Mindenképp érdemes kipróbálni a MOODLE-be történő belépést, hogy a verseny napján e miatt ne legyen fennakadás.

Jegyzőkönyv döntő (pdf dokumentum)
Tollbamondás munkalap döntő (pdf dokumentum)

Betegség, karantén: Ha a döntőbe jutott versenyző betegség, vagy karantén miatt nem tud jelen lenni az iskolában, sem a tesztet, sem a tollbamondást nem írhatja meg otthon. A megbetegedett, vagy karanténban lévő versenyző helyett az iskola kijelölhet egy olyan másik versenyzőt a döntőre, aki a 2. fordulóban részt vett és van érvényes 2. fordulós eredménye. Ha az iskola nem tud jelölni másik versenyzőt, akkor a megyei ranglistán a következő helyezett léphet a helyére. A beugró versenyzőről előzetes egyeztetés szükséges legkésőbb február 25-én 08:00 óráig.

 


Kedves Versenyzők! Tisztelt felkészítő Tanárok!

Az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenynek kialakult hagyományai vannak. Az új forma ellenére minden programunkat megtartjuk.

A rendezvények helyszíne iskolánk weboldala, de az események követhetőek lesznek Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Facebook-oldalán is.

Kérjük, tiszteljenek meg bennünket, és kövessék programjainkat.

Reméljük, emlékezetes napokat tudunk együtt tölteni!

 

Még egyszer gratulálunk a döntőbe jutott versenyzőknek.

Jó felkészülést kívánunk.

Gyula, 2022. február 9.

 

a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium közössége


A 2. forduló eredményei. Az eredménylistát frissítenünk kellett, mert néhány budapesti iskola Pest megyére regisztrálta magát és nem Budapestre. Köszönjük az észrevételt.
 


Versenykiírás 2021-2022. tanév (pdf dokumentum)

Adatkezelési hozzzájárulás nyomtatvány

 


2021

A verseny támogatói

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

Kedves Versenyzők! Tisztelt Kollégák!
Az Implom-versenyen a hagyomány szerint személyesen adják át az Implom József-díjat. A koronavírus megnehezítette ezt 2021-ben: Korpás Lillának a versenyzői Implom-díjat tanára, Iró Erzsébet juttatta el. A képen Komáromban, a Jókai Mór Gimnáziumban dr. Nagy János zsűrielnök adja át a versenyzői és tanári Implom-díjat Iró Erzsébet magyartanárnak (igazgatóhelyettes, Katolikus Gimnázium, Bratislava/Pozsony), a komáromi házigazda Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika igazgató jelenlétében.
Még egyszer gratulálunk a győzteseknek.


Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető alelnök (Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy) személyesen nem vehette át a szervezői Implom-díjat 2021-ben. A díjat a képen dr. Nagy János zsűrielnöktől dr. Erdély Judit alelnök veszi át és juttatja el a Díjazottnak. A kép Szegeden készült, a körvezetők ifjúsági táborában, 2021. július 7-én.A döntő teljes eredménylistája kódokkal.


>> Online eseményeinket ezen az oldalon tudja követni. <<

Részletes programterv (pdf dokumentum)

Meghívó

 

 


VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT A 2020/2021-ES TANÉVRE

Adatkezelési tájékoztató


2020

Beszámoló

Prof. dr. Nagy János osszefoglalója a versenyről

Kódos eredménylista (pdf file)

Győztesek listája (pdf file)

Tollbamondás szövege (mp3 file)
Diktálás szövege (mp3 file)

Meghívó és programfüzet

Adatkezelési tájékoztató

Bázisiskolák listája

Versenykiírás 2019-2020


2019

Győztesek listája
Kódos eredménylista

Feladatlap és javítókulcs
Tollbamondás és javítókulcs  Hanganyag

Sajtócikk 1 Sajtócikk 2

Meghívó és programfüzet.

Versenykiírás 2018-2019.


2018

A döntő feladatlapja 2018.

Határozat 2018.04.09.

A verseny végereményei
Kódos végeredmények

Meghívó és programfüzet

Versenykiírás 2018.


2017

Sajtó1 Sajtó2 Sajtó3 Sajtó4
Győztesek
Eredménylista

Kódos eredménylista
A döntő feladatlapja (pdf file)
Tollbamondás szöveg (pdf file)   |    Hanganyag (mp3 file) 34.3 MB
Meghívó és programfüzet (pdf file)
Versenykiírás 2017.


2016

Képek a 2016. évi versenyről
Beszámoló a 2016. évi döntőről
Meghívó és versenyprogram letöltése (pdf dokumentum)
Tollbamondás a döntőn 2016. (pdf file)

Megyei feladatlap és tollbamondás.

Tollbamondás
Feladatlap

Versenykiírás és szabályzat 2016.