Helyi tantervek

2020-tól érvényes helyi tantervek (pdf egyben)

Tantárgyanként:

Angol nyelv 9-12. évfolyam
Állampolgári ismeretek 12. évfolyam
Biológia alap, emelt, fakultáció 9-12. évfolyam
Digitális kultúra alap, emelt, fakultáció 9-12. évfolyam
Dráma és színház 12. évfolyam
Ének-Zene 9-10. évfolyam
Fizika 9-10. évfolyam
Fizika fakultáció 11-12. évfolyam
Földrajz 9-10. évfolyam
Földrajz fakultáció 11-12. évfolyam
Irodalom alap és emelt 9-12. évfolyam
Kémia 9-10. évfolyam
Kémia fakultáció 11-12. évfolyam
Magyar nyelv alap 9-12. évfolyam
Magyar nyelv emelt 9-12. évfolyam
Magyar nyelv fakultáció 11-12. évfolyam
Matematika alap 9-12. évfolyam
Matematika emelt 9-12. évfolyam
Matematika fakultáció 11-12. évfolyam
Második idegen nyelv 9-12. évfolyam (francia, német, olasz, orosz, spanyol)
 Német nyelv 3 órás haladó 9-12. évfolyam
 Német nyelv 3 órás kezdő 9-12. évfolyam
 Német nyelv 5 órás kezdő 9-12. évfolyam
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Természettudomány 11. évfolyam
Testnevelés 9-12. évfolyam
Testnevelés fakultáció 11-12. évfolyam
Történelem alap 9-12. évfolyam
Történelem emelt 9-12. évfolyam
Történelem fakultáció 11-12. évfolyam
Vizuális kultúra
 

 

Kollégiumi tantervek:

Tematikus csoportfoglalkozások 9. évfolyam
Tematikus csoportfoglalkozások 10. évfolyam
Tematikus csoportfoglalkozások 11. évfolyam
Tematikus csoportfoglalkozások 12. évfolyam

2016-2019

- Matematika
- Magyar nyelv és irodalom
- Történelem
- Földrajz
- Informatika
- Kémia
- Fizika
- Mozgóképkultúra és médiaismeret
- Biológia-egészségtan
- Angol nyelv
- Életvitel és gyakorlat
- Vizuális kultúra
- Művészetek
- Idegen nyelvek
- Etika
- Testnevelés