EFGTA Csatlakozás

„Erkel Ferenc Gimnázium tehetségeiért” Alapítvány
Csatlakozás

 

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli társaság csatlakozhat pénzbeli és dologi adományokkal, valamint anyagi értékű szolgáltatásokkal.

A csatlakozók a csatlakozással nem válhatnak alapítókká.

Az adományok az alapítvány vagyon részévé válnak és azok felhasználásáról a Kuratórium dönt.

A Támogatási szerződés letöltés itt.

 Az eddigi adományokat köszönjük!