Búcsú Grétsy Lászlótól

Búcsú Grétsy Lászlótól

 

 

2024. január 21-én, a magyar kultúra napjának előestéjén a túlvilági nyelvművelőkhöz kapcsolódott a magyar nyelvtudománynak talán legismertebb személyisége. Pályájának indulásakor a szóhasadás kutatójaként ismerte meg a szakmai közélet, ebből a témából szerzett tudományos minősítést (1960).

Egyénisége folytatta Lőrincze Lajos emberközpontú nyelvművelését, immár a televíziós fórumokon. Sorozatos szereplései közismertté tették derűs megnyilvánulásait, könyveit, előadásait. Közérthetőségre törekedett, s tanácsait gyakran fűszerezte tréfákkal. Életének jelentős részét töltötte anyanyelvünk játékainak tanulmányozásával, széles körben elterjesztésével.

A szóbeli és írásbeli nyelvhasználat ismeretterjesztő munkájában fáradhatatlannak bizonyult. A magyar helyesírás ügyének higgadt szakértőjeként érdemelte ki az Implom József-díjat. 92. születésnapján tisztelettel emlékezünk Rá.

Szeged – Gyula, 2024, február 13.                                 Dr. Nagy János
                                                                                         a zsűri elnöke