Közösségi szolgálat szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvénnyel bevezette az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvény adta kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai közösségi szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek.

IKSZ útmutató diákoknak, szülőknek:

 1. Diákok tájékoztatása osztályfőnöki órán a közösségi szolgálatról 9. évfolyam (iskolai koordinátor)
 2. 9. évfolyamos szülők tájékoztatása szülői értekezleten (iskolai koordinátor)
 3. 9. évfolyamon kezdi szervezni az iskola (nem tilos máskor végezni, tv. 9.-10.-11. évfolyamon arányosan elosztva ajánlja, de minden szempontból célszerűbb, ha egy év alatt teljesítik)
 4. Jelentkezési lapok kiosztása 9. év elején (szülő is írja alá) amíg ezt nem adja le, nem kezdheti meg a szolgálatot! (1. sz. melléklet)
 5. Közösségi szolgálati napló kiadása  
 6. Tanítási napokon minimum 1 órát, maximum 3 órát tölthetnek önkéntes munkával, tanítás nélküli napokon 5 órát.
 7. Az 50 órából (1 óra = 60 perc) 44-et kell munkával tölteni
  • a hiányzó 6 órát, 3 óra előkészítés + 3 óra zárás, tapasztalatok megbeszélése, az iskolai koordinátor, vagy az osztályfőnök igazolja
 8. Ha végzett a diák, leadja:
  • a szolgálati naplót (aláírva, pecsételve + koordinátor, vagy osztályfőnök igazolja a 6 órát)
  • naplóvezetés – néhány gondolat a napi élményekről
 9. Osztályfőnök regisztrálja az 50 órát az e-naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban.
 10.  Az osztályfőnök megszervezi minden évben a diákok reflexióját az önkéntes munkával kapcsolatban. (lehetséges módjai: beszélgetés, kérdőív, kisfilm vagy Power Point diabemutató a fényképek, videók, élmények alapján, stb.)
 11.  Ha a diák másik iskolába megy, az iskola kiállít (koordinátor, igazgató) ezen dokumentumok alapján egy igazolást az addig teljesített órákról.

A közösségi szolgálat a következő területeken teljesíthető:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelmi,
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás
 • idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység