Magyar nyelv és irodalom érettségi az Erkelben

Magyar nyelv és irodalom érettségi az Erkelben

A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák első megmérettetése magyar nyelv és irodalomból volt. Minden a tervezett forgatókönyvnek megfelelőn zajlott. Minden érettségiző megkezdte az írásbeli érettségit.

A magyar nyelv és irodalom érettségi 1. része egy szövegértési feladatból, valamint a vizsgázó választása alapján egy érvelésből vagy gyakorlati szövegalkotásból állt. A feladatokat 90 perc alatt kellett megoldaniuk az érettségizőknek.

A szövegértési feladatok Tevan Andor A könyv születése című írására épültek. A könyvkészítés történetét bemutató ismeretterjesztő szöveg alapján a vizsgázóknak 9 feladatra kellett válaszolniuk. A szövegértést vizsgáló kérdések a szöveg tartalmára, jelentésére, szerkezeti, nyelvi, kommunikációs jellemzőire irányultak.

Az érvelési feladatban a vizsgázóknak Szent-Györgyi Albert sporttal kapcsolatos gondolatébresztő szövegének segítségével 3-5 érv felsorakoztatásával kellett kifejteniük véleményüket a versenysporttal kapcsolatban.

A gyakorlati szövegalkotási feladatot választóknak kérvényt kellett írniuk az iskola igazgatójához címezve a következőkkel kapcsolatban: diákok összefogásával program szervezése fogyatékkal élőknek.

A 2. részben az érettségizőknek két különböző szövegalkotási feladat közül egyet kellett kiválasztaniuk és megoldaniuk. Fekete István Tolvaj című novellájában a gyermek és a felnőttek világának ellentétét kellett bemutatniuk a vizsgázóknak. Az összehasonlító elemzésre vállalkozók Arany János Kertben és Tóth Árpád Lélektől lélekig című alkotásait vetették össze az alábbi szempontok alapján: vershelyzet, az emberi kapcsolatokról szóló gondolatok megjelenése a művekben.

Diákok véleménye a magyar érettségiről:

Középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi:

Hogyan sikerült a vizsga, mennyire éreztétek nehéznek a feladatokat?

Bakos Bence: Véleményem szerint egy közepes nehézségű érettségi volt a mostani. Nem szeretném elkiabálni, de az első esszé után azt tudnám mondani, hogy jól sikerült. A feladatokat 10-es skálán egy 6-ra tudnám értékelni a nehézségi szintet nézve. A szövegértés véleményem szerint könnyű volt, hiszen egy könnyen érthető szöveget kaptunk. Az érvelést sem mondanám nehéznek, hiszen a fiatalok körében fontos témával kapcsolatos érvelést kaptunk. A téma pedig a sportolás volt. A novellának pedig egy szintén könnyen értelmezhető szövege volt, mely feladatot szintén egy 10/6-ra értékelnék a nehézsége szerint.

Bozó Anna: A korábbi évek érettségi feladatához képest átlagosnak mondanám a vizsga nehézségét. Voltak nehezen megválaszolható kérdések, a szövegalkotások viszont olyan témákban történtek, amikről sokat lehetett írni és róluk a személyes vélemény kialakítása is egyszerű volt.

Nicoara Eszter: Szerintem nem sikerült rosszul a vizsga, a feladatokat az előző éviekhez viszonyítva átlagos nehézségűnek éreztem.

Befolyásoltak-e benneteket a vizsga során a rendkívüli körülmények?

Bakos Bence: Teljesen ki tudtam zárnia a körülményeket, és semmiben nem hátráltatott ez a mindenki számára furcsa helyzet.

Bozó Anna: A családunkat féltve nagyobb izgalommal érkeztünk a vizsgára, viszont lebonyolításában lényegi változás nem történt.

Nicoara Eszter: A körülmények közül csak a maszkban való írás volt kissé nehéz, mivel korlátozta a látást, de ez választható volt. Másban nem hinném, hogy befolyásoltak volna a körülmények, mivel az online oktatás mellett is fel lehetett készülni a magyar érettségire.

Emel szintű magyar nyelv és irodalom érettségi

Milyen feladatokat kellett megoldani emelt szinten?

Molnár Csenge: Márai köré épült a műveltségi feladatsor. A Halotti beszédet kellett elemezni, az idézeteket Márai művéből felismerni. Kortárs költőkhöz kapcsolódó idézetek felismerése volt még a feladat, valamint Rippl Rónai által festett képek alapján fel kellett ismerni a költőket.

Szilágyi Zita: Az érettségi műértelmező szövegalkotási feladata Szabó Lőrinc Májusi orgonaszag című alkotása volt. Itt ki kellett térni a versben szereplő költői képekre és nyelvi alakzatokra, emellet a versbéli felidézésre. A reflektáló szövegalkotásban pedig a mese jótékony hatására kellett reflektálnunk, hogy mindez, milyen befolyással van a gyerekekre.

Hogyan sikerült a vizsga, mennyire éreztétek nehéznek a feladatokat?

Molnár Csenge: Azt gondolom, hogy nem volt annyira nehéz, mint számítottam rá. Az elmúlt időben rengeteget készültem az előző évek feladatsoraival.

Szilágyi Zita: Remélem, hogy elegendő erőt és tudást tettem bele. Egyelőre jónak érzem, de ez majd csak a javítás után derül ki. Nem éreztem annyira nehéznek

Befolyásoltak-e benneteket a vizsga során a rendkívüli körülmények?

Molnár Csenge: Nem befolyásoltak negatívan a körülmények, mert a maszkot nem volt kötelező viselni, csak a folyosókon. Az pozitívum volt, hogy egy teremben írhatta az Erkel gimi 12/A emeltes csoportja.

Szilágyi Zita: Egyáltalán nem voltak befolyásoló tényezők, minden egyszerűen forgott le. A maszk viselése nem volt kötelező, ezért nem gátolt bennünket semmiben. Az egészben az volt a legnyugtatóbb, hogy a csoporttársaimmal lehettem egy teremben.