Köszöntő

Tisztelt Szülők!

Első ízben köszönthetem Önöket ebben a formában az Erkel Ferenc Gimnázium igazgatójaként. Az iskola nevében köszönettel tartozom Önöknek azért, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének megtisztelő feladatára minket kértek fel. Külön köszönöm azon szülők bizalmát, akik kollégiumunkra bízták gyermekük nevelését, és cserébe ezért mi igyekszünk pótolni számukra a családi otthon melegét. Oktatási intézményünk mindig is híres volt arról, hogy jól felkészített, kiváló képességű diákok kerültek ki az itt tanító pedagógusok kezei közül, amely munka bizonyára nem lehetett volna ennyire sikeres tanítványaink családi háttere, a szülők támogatása nélkül. Soha nem hanyagoljuk el azonban munkánk során a diákéletet sem, hiszen mindannyiunk számára meghatározó, életre szóló élményt nyújtanak a középiskolás évek: hosszú barátságok köttetnek, szerelmek szövődnek a patinás intézmény falai között. Büszkék vagyunk arra, hogy Gyula városa által működtetett egyetlen középiskolaként nemcsak megyei, hanem térségi, sőt országos hírünk is van, köszönhetően elsősorban diákjainknak, az itt tanító pedagógusoknak és az általunk szervezett országos jelentőségű eseményeknek, rendezvényeknek is. Reménykedem, hogy munkánk az elkövetkezőkben is sikeres lesz, továbbra is föl tudjuk venni a versenyt a megye, a térség legjobb középiskoláival, és bízom benne, hogy a mai kissé felfordult világunkban ismét érték lesz a tudás, és annak birtoklói megfelelő szerepet játszhatnak társadalmunk építésében, működtetésében.

Szűcs Levente, igazgató