Tájékoztató a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgáról

Tájékoztató a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgáról

2021/2022. tanév
(letöltés pdf dokumentumként)

 A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium által szervezett középfokú központi felvételi vizsgára jelentkezett nyolcadikos tanulókat, illetve a tisztelt szülőket, vendégeinket ezúton is szeretnénk tájékoztatni a vizsgaeljárásról.

Az írásbeli vizsga helyszíne: Gyula, Bodoky utca 10.  (a gimnázium főépülete)
/Belépés a főbejáraton, illetve szemből a jobboldalon lévő kertkapun./

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat), 10:00 óra

                                               /Érkezés 9:00-9:45 között./

 

Minden vizsgázó személyi azonossága igazolására hozzon magával valamilyen fényképes igazolványt. A feladatlapok kitöltéséhez kék toll használható! A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő, ceruza, radír) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép, könyv, füzet, függvénytáblázat) nem használható. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

 Az írásbeli vizsga menete:

10:00-10:45 között a magyar nyelvi feladatlapot oldják meg a vizsgázók,

ezt követően 15 perc szünet lesz,

11:00-11:45 között a matematika feladatlap megoldása következik.

 

Fontos egészségvédelmi tudnivalók:

 • a vizsga megkezdés előtt 9:00-9:45 között kell megérkezni és folyamatosan elfoglalni a kijelölt teremben a helyet;
 • az iskola épületébe a főbejáraton és a kerti bejáraton lehet bejönni;
 •  a vizsgázó arcmaszkban, kézfertőtlenítő használata után megtekinti a hirdetőtáblán a számára kijelölt termet, /a vizsgázóknak a maszkot a teremben nem kötelező viselni/;
 • elfoglalja a helyét a felvételiző az iskola megfelelő termében, az ülésrend szerint,
 • a leültetés után tájékoztató hangzik el a felügyelő tanárok részéről az írásbeli felvételi vizsga körülményeiről, a kijavított dolgozatok megtekintéséről, az esetleges észrevételek megtételéről;
Dolgozatok megtekintése:
 • tájékoztatásul közöljük, hogy a kijavított dolgozatokat megtekinteni és a dolgozatokról készült értékelő lapot átvenni személyesen a vizsgázónak vagy a szülőnek (esetleg az írásban megbízott más személynek)
 • 2022. január 28-án (péntek) 8.00 és 16.00 óra között lehet a gimnázium könyvtárában (földszinten) és a 04-es teremben (földszinten) a kifüggesztett beosztás figyelembevételével, illetve;
 • pótlóvizsga esetén 2022. február 9-én 12:00-16:00 óra között a gimnázium könyvtárában;
 • a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet;
 • ha a vizsgázó elfogadható indokkal kéri a szkennelt dolgozatának elektronikus úton történő továbbítását, akkor a gimnázium 2022. február 9-éig továbbítja a vizsgázónak a kijavított dolgozatainak másolatát;
 • a vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit
  a megtekintést követően  2022. 01. 31. 16:00-ig,
  pótlóvizsga esetén 2022. február 10. 16:00-ig,
  írásban adhatja le az iskolatitkárságnak. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani; az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő;
 • ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó írásbeli észrevételt nyújt be, a gimnázium az észrevételt érdemben elbírálja; a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel; ha az észrevételt tevő a gimnázium intézményvezetői határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező gimnáziummal, a határidő elmulasztása jogvesztő; az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak, az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja, a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli a gimnáziummal, valamint postai úton megküldi a gimnáziumnak és az észrevételt tevőnek;
Pótnapok:

Ha a tanuló a fenti időpontban, 2021. január 22-én nem tud megjelenni a központi felvételi írásbeli vizsgán, akkor előzetes bejelentéssel és igazolással pótló írásbeli felvételi vizsgát tehet.

Kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt a pótnapokon a központi írásbeli vizsgán, akik

 • igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek;
 • igazoltan hatósági házi karanténban voltak;
 • egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak megjelenni az előző vizsganapokon.

1. pótnap:    2022. január 27. (csütörtök) 14:00
Gyula, Bodoky utca 10. (a gimnázium főépületében 102.terem)

2. pótnap:    2022. február 4. (péntek) 14:00
Gyula, Bodoky utca 10. (a gimnázium főépületében 102.terem)

A 2. pótnapon való részvételre a gimnázium intézményvezetője felé benyújtott kérelem benyújtásnak határideje 2022. január 29. 16:00 óra.

További tájékoztatást tudunk nyújtani az alábbi elérhetőségeken:

tel.: +36 66 463 118, +36 30 571 7566

e-mail: titkarsag@erkel.hu, tistvan@erkel.hu                          

Jó felkészülést kívánunk!