Digitális oktatás

MOODLE

Szabályozás a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan

Elérhetőségeink különböző ügyekben

Gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésére vonatkozó intézményi eljárásrend
(A digitális oktatás ideje alatt alkalmazott, személyes kapcsolattartást mellőző intézményi eljárásrend)

Adatkezelési tájékoztató digitális tanrend
Adatkezelési útmutató

Office 365 regisztráció


DIGITÁLIS TANÁRI ÜGYELET 2020.04.04-től
Digitális ügyelet időtartama alatt munkanapokon konzultáció folytatható a szaktanárral a kiválasztott digitális eszközzel.
BALOGH NORBERT 11:00-12:30
DR. BARTÓKINÉ SZILÁGYI NIKOLETTA 8:00-9:30 (kivéve péntek)
BOROS MIHÁLY 9:00-10:30
BORZSÁKNÉ FRANK ESZTER 9:30-11:00
CZICZERI NOÉMI KATALIN 13:00-14:30
CZOLDÁNNÉ DOMOKOS GYÖRGYI 9:30-11:00
CSÖKMEI GERGŐ 13:00-14:30
DÁVIDNÉ MARSI GYÖNGYI 9:00-10:30
ELEKNÉ KIRÁLY ILONA 8:30-10:00
DR. ERDÉSZNÉ NÉMETI ANIKÓ 14:30-16:00
FARKAS GABRIELLA 8:00-9:30
DR. FARKASNÉ CSATÓ KATALIN 14:00-15:30
FODOR GYÖRGY 10:00-11:30
FODORNÉ HORVÁTH ANETT 8:00-9:30
FORRÁS IMRE 10:00-11:30
GALBÁTS DÉNES ÁGOST 10:00-11:30
GYŐRI ETELKA 10:00-11:30
HAJDU ZOLTÁN JÁNOS 9:00-10:30
JUHÁSZ KÁROLY 9:00-10:30
KISS LÁSZLÓ 11:00-12:30
KOLÓ-SZUJÓ EDIT 9:30-11:00(hétfőn 8:30-10:00)
KOVÁCS ILONA ZSUZSANNA 8:30-10:00
KUKÁR ISTVÁN 12:30-14:00
LENGYEL-RHEINFUSS PÉTER 14:00-15:30
NAGYNÉ KOTROCZÓ ANDREA 8:00-9:30
OLTEAN FLORENTINA 9:00-10:30
Dr. OROSZNÉ HONFI VALÉRIA 12:00-12:45
PAPP MÓNIKA 9:00-10:30(hétfőn 8:30-10:00)
PERLAKI ATTILA 10:00-11:30
PORCSALMY TÜNDE 14:30-16:00
SÁROSINÉ SÁRKÖZI ANDREA 15:00-16:30
SZÁSZ ÉVA 13:00-14:30
SZENDREI IMRE 8:00-9:30
SZÉKELY ANDRÁS ZSOLT 10:00-11:30
SZILÁGYI JÁNOS 10:00-11:30
SZŰCS KATALIN JULIANNA 12:30-14:00
SZŰCS LEVENTE 10:30-12:00
TÓTH ENIKŐ 8:00-9:30
TÓTH ISTVÁN 15:00-16:30
VERES JÁNOS 9:00-10:30